Адвокат Брацило Роман Леонідович

Професійний підхід - зважене рішення.

Захист у кримінальних справах (провадженнях)

Адвокатом надається повний комплект послуг по захисту клієнта у кримінальному провадженню (кримінальній справі).
Послуги надаються як підозрюваним, так і потерпілим, не залежно від складності справи і стадії її розслідування.
 
Необхідність отримання послуг адвоката у кримінальній справі (кримінальному провадженні) кожен вирішує для себе індивідуально. Але за участю адвоката клієнт отримує додаткові переваги, як моральні так і професійні, а саме:
- всі виклики в поліцію, прокуратуру або суд проходять через адвоката;
- будь яка розмова зі слідчим/прокурором проводиться в присутності адвоката;
- з клієнтом проводиться "репетиція" допиту, його психологічна підготовка перед спілкуванням зі слідчим;
- клієнт володіє усією інформацією по справі - що слідчий робить, кого допитав і хто що сказав, для чого викликає.
- адвокат стежить за законністю проведення будь-якої дії з клієнтом, не допускає порушення його прав, оформляє всі документи (клопотання, заяви), виявляє необхідність їх внесення, використовує всі законні способи для здійснення виробленої позиції захисту.

Захист на стадії досудового розслідування:

Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (кримінальної справи)
Розробка позиції захисту, коригування показань перед допитом
Підготовка необхідних клопотань - виклик і допит свідків, призначення експертиз, у тому числі повторних, проведення слідчих експериментів, одночасних допитів 
Оскарження дій слідчого в суді і прокуратурі
Виявлення можливості закриття кримінального провадження, укладення угоди про примирення з потерпілим

Захист на стадії судового розгляду:

Участь у судових засіданнях
Допит у суді свідків, потерпілих, обвинувачених
Підготовка необхідних клопотань про виклик додаткових свідків, допит експертів, призначення повторних експертиз, реагування на порушення з боку всіх учасників процесу
Оскарження вироку у вищестоящі судові інстанції
 
Захист клієнта в кримінальних справах (кримінальних провадженнях) здійснюється на підставі договору, укладеного адвокатом як безпосередньо з клієнтом так і з його близькими родичами в інтересах клієнта.
 
Послуги адвоката можуть надається як на всіх стадіях кримінальної справи (провадження) так окремо - досудове розслідування або участь тільки в суді або оскарження вироку.
 
Участь тільки в одної слідчої дії або на одному судовому засіданні не практикується.