Адвокат Брацило Роман Леонідович

Професійний підхід - зважене рішення.

Дозвіл на укладення шлюбу неповнолітньою особою

За загальним правилом, укладати шлюб можуть особи, які досягли 18 років.

Однак у виняткових ситуаціях можливе надання права на шлюб особі, якій виповнилося 16 років. Таке право встановлено ст. 23 СК України:

 

За заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Для отримання такого дозволу необхідно звернутися в суд з відповідною заявою. Справа розглядається судом у порядку окремого судочинства, передбаченого ст. ст. 234,235 ЦПК України.
 
По такій категорії справ відсутній відповідач, однак є зацікавлені особи - відділ РАЦС і майбутній чоловік/дружина.
Заява подається від імені неповнолітньої особи, яка досягла 16 років та бажає вступити в шлюб. Якщо такій особі не виповнилося 16 років, то ніякі обставини не вплинуть на дозвіл суду, їй буде відмовлено!
 
У заяві слід зазначати підстави та обставини, які свідчать про необхідність укладення шлюбу в неповнолітньому віці. Як правило це вагітність заявника, але не обов'язково.
Законом передбачено, що право на шлюб має відповідати інтересам заявника, а це може бути і матеріальне становище, і тривалість відносин, тощо, в кожному індивідуальному випадку по різному.
 
Для підготовки заяви потрібні наступні документи:
- паспорт заявника;
- паспорт майбутнього чоловіка/дружини;
- документи з мед.установ;
- довідки про доходи;
- характеристики;
- довідка про склад сім'ї;
- довідки про наявність житла тощо.
 
Зазначені документи готуються в 3-х примірниках.
Судовий збір на 01.08.2017 становить 320 грн.