Адвокат Брацило Роман Леонидович

Профессиональный подход - взвешенное решение.

Разрешение на выезд за границу несовершеннолетнего ребенка без согласия одного из родителей

По общему правилу выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего 16 лет, осуществляется в сопровождении родителей, либо одного из родителей при наличии нотариально заверенного согласия второго родителя.

Это предусмотрено Правилами пересечения государственной границы Украины:

3. Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за згодою обох батьків (усиновлювачів) (далі - батьки) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку.

4. Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;  

Также этими правилами предусмотрен выезд ребенка в сопровождении одного из родителей без согласия второго:

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:
якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтвіпро народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;

у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

свідоцтва про смерть другого з батьків;
рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків; 
довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).  

Для получения решения суда о разрешении на выезд ребенка без согласия одного из родителей, необходимо обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением.

Заявителем (истцом) будет один из родителей, который вместе с ребенком выезжает за пределы Украины, ответчиком является тот из родителей, который не дает согласие на выезд.

 

Для составления такого искового заявления потребуются следующие документы:

- паспорт заявителя;

- свидетельство о рождение ребенка;

- свидетельство о браке;

- путевки, билеты, приглашения, т.е. любые документы из которых можно понять куда едет ребенок.

Все документы подготавливаются в 3-х экземплярах.

 

По такой категории дел, в судебном заседании будет присутствовать представитель службы по делам детей, поэтому в исковом заявлении, в качестве третьего лица, следует указать эту службу.

 

Судебный сбор на 01.03.2016 составляет 551.20 грн.